ธ.ไทยเครดิตฯมุ่งต่อยอดความรู้เรื่องสังคมไร้เงินสด จัดโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ในภาคกลาง และภาคใต้ตามแนวคิด “ใครไม่เห็น เราเห็น” ทุกคนคือคนสำคัญ

0
851

     

     

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)มุ่งเป้าต่อยอดความรู้เรื่องการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสังคมไร้เงินสดได้เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ตามแนวคิด “ใครไม่เห็น เราเห็น” ทุกคนคือคนสำคัญ ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น2”ล่าสุดจัดอบรมในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรีและจัดอบรมในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานีโดยนายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อในช่วงท้ายการอบรมอย่างเป็นกันเอง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งมีจุดเด่นที่ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ต่อมาธนาคารได้ขยายบริการเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ โดยสินเชื่อ   นาโนเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อไมโครเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีร้านค้าหรือแผงค้าเป็นหลักแหล่งชัดเจน แต่มักขาดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของธนาคาร ปัจจุบันสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ มีสาขาให้บริการ 194 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิต (Kiosk) 107 แห่ง ทั่วประเทศ ตามแผนการขยายสาขาของธนาคารในปี 2561สอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร 02-697-5454