ธ.ออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบพร้อมเพย์ชั่วคราว 18 ถึง 20 ตุลาคม 2562  เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

0
1281

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีการปิดปรับปรุงระบบงาน PromptPay (PP Gateway) เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น ใน 2 ช่วงเวลา คือ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. และวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการระบบ PromptPay ได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผ่านช่องทาง MyMo, Internet Banking และ ATM ในบางธุรกรรม ได้แก่ บริการโอนเงินระหว่างธนาคารและเติมเงินพร้อมเพย์, บริการโอนเงินพร้อมเพย์และชำระสินค้าและบริการ PromptPay Bill Payment, บริการเตือนเพื่อจ่าย (Request to Pay) และบริการตรวจสอบการรับเงิน (Check e-Slip) จึงขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินทุกช่องทาง ได้แก่ Website : www.gsb.or.th, Line Official, Facebook : GSB Society หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115