ธ.ออมสิน จับมือ บ.ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนสินเชื่อรถสามล้อ ส่งเสริมอาชีพ “ตุ๊กตุ๊กไทย”

0
1515

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายนิมิตร ประเสริฐสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายบริหารกลุ่มสายธุรกิจพลังงาน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสงค์จะซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ(รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่)