ธ.ออมสินเปิดตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย จ.อุบลราชธานี

0
334

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ประจำปี 2562 ของธนาคารออมสิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินและหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำสินค้าโอทอปมาจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยังมีกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายใต้แนวคิด “เสียงใส ไมค์ชมพู” เพื่อให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ชิงทุนการศึกษากว่า 1ล้านบาท และการจัดคอนเสิร์ต โดยมีศิลปิน ดารา นักร้อง และตลกชื่อดังร่วมแสดงจำนวนมาก เพื่อสร้างความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการคืนความสุขให้แก่ประชาชน โดยมี นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 4 ผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้