ธ.ก.ส. – โลตัส ร่วมจัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน หนุนสินค้าเกษตรกร ฝ่าวิกฤตโควิด-19 และอุทกภัย

0
918

ธ.ก.ส. ร่วมกับโลตัส จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน โดยรวบรวมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และของดีจากชุมชน อาทิ น้ำมัลเบอรี่​ ผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป มอสซาเรลล่าชีส เนื้อสเต็กโคขุน ข้าวหอมมะลิ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย มาจำหน่าย วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างโลตัส สาขารามอินทรา

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.)​ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับโลตัส จัดกิจกรรม “ตลาดนัดของดี วิถีชุมชน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้างโลตัส สาขารามอินทรา โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้า เช่น เครื่องดื่มน้ำมัลเบอรี่ แยมมัลเบอรี่ ขนมเยลลี่เบอรี่ผสมน้ำลำไย จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป จากร้านแสงแก้วร้านนา จังหวัดลำพูน  น้ำอ้อยอินทรีย์คั้นสด จากจังหวัดกำแพงเพชร  มอสซาเรลล่าชีส คอตต้าชีส ฮาลูมีชีส จากกู๊ดเดรี่ฟาร์ม จังหวัดอุทัยธานี  เนื้อสเต็กโคขุนพร้อมทาน/ แช่แข็ง จากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยแบล็คโคราช จังหวัดนครราชสีมา  ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.บุรีรัมย์และสุรินทร์) และหมูยอ แหนม กุนเชียง จากวิสาหกิจชุมชนธนัชพร จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดเตรียมมาตรการรักษาความสะอาดที่รัดกุม มีการจัดที่นั่งและอาคารสถานที่ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้ตลาด การล้างมือด้วย  เจลแอลกอฮอล์ การสแกน QR Code “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกตลาด การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 

 “ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง​ ในงานตลาดนัดของดี วิถีชุมชน วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ห้างโลตัส สาขารามอินทรา เพื่อสร้างรายได้      สร้างอาชีพ และเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ให้ก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ โดยสามารถผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป” นายณรงค์กล่าว