ธ.ก.ส. มอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กระทรวงการคลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

0
1435

 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มอบข้าวสารหอมมะลิตรา A-Rice จำนวน 1,000 กิโลกรัม และน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด ให้กับกระทรวงการคลัง

เพื่อนำไปช่วยเหลือหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยมีนายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร