“ธัชพล” ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ กคช.

0
1561

การเคหะแห่งชาติขอประกาศให้ทราบว่านายธัชพล  กาญจนกูล ได้ยื่นหนังสือลาออกฉบับวันที่ 24 เมษายน 2563 จากตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก่อนหมดวาระในเดือนตุลาคม 2563  ซึ่งจะมีผล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รับอนุมัติการลาออกตามผลการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 แล้ว โดยระหว่างนี้นายธัชพล กาญจนกูล ได้แจ้งขอลาพักจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่การลาออกมีผล    ทั้งนี้ ตามคำสั่งการเคหะแห่งชาติที่ง.062/2563ได้มอบหมายให้นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต่อไป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563