ธอส. Go Live ระบบ ERP & HR ยกระดับกระบวนการทำงานภายในสู่ดิจิทัล

0
999

ภาพข่าว - ธอส. Go Live ระบบ ERP & HR ยกระดับกระบวนการทำงานภายในสู่ดิจิทัล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส.) นำทีมผู้บริหาร และคณะทำงานเริ่มใช้งานจริง หรือ Go Live โครงการพัฒนาระบบ ERP & HR อย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในทั้งระบบบัญชี งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน รองรับการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตามแผน Tranformation to Digital services กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทำการสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561