ธอส. เดินหน้าสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด  พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้องให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

0
505

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนน้ำดื่มของธนาคาร จำนวน 20,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้อง ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือและร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามจุดต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดเตรียมอาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นสถานที่รองรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม ผ่านศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

โดยศูนย์ดังกล่าวมีศักยภาพในการรองรับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 คน มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากศูนย์ฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ ดังนั้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชน
ที่เดินทางมาฉีดวัคซีน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการฉีดวัคซีน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารรวม 20,000 ขวด รวมถึง หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ บุญยรางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์รับจองวัคซีนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานของธนาคารร่วมในพิธีส่งมอบ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ธอส. ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปแล้ว สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ ธอส.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท อาทิ การจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 การจัดสร้างไอซียูสนาม การจัดหาเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารกว่า 100,000 ขวด หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ถุงยังชีพ อาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน​เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป