ธอส. สนับสนุนระบบงานตรวจสอบ หรือ A2S ให้ไปรษณีย์ไทย

0
1424

  นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถนำระบบ A2S ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาไปใช้งานภายในองค์กรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ ธอส. ได้พัฒนาระบบ A2S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การตรวจสอบภายในเป็นแบบดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งระบบดังกล่าวครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบการรายงาน และติดตามผล และสามารถทดแทนระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบแบบเดิมที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนแบบ Manual ซึ่งมีข้อติดขัด อาทิ เสียเวลารวบรวมและการจัดเก็บเอกสาร ใช้วัสดุสำนักงานจำนวนมาก เป็นต้น ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสภาสถาบันการเงินของรัฐ อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561