ธอส.จัดงาน Developer Day 2018 : ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2561

0
1341

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในงาน “ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “Home for All : All for Home : We Stand for Home” โดยมีผู้บริหารธนาคาร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ธอส.รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังเสียงจากผู้ประกอบการอสังหาฯ : Voice of Developer ซึ่งเป็นพันธมิตรดำเนินธุรกิจกับ ธอส. มายาวนาน โดยเสียงตอบรับดังกล่าวจะช่วยให้ ธอส. สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุค 4.0 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม SO Sofitel Bangkok เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561