ธอส. จัดงาน เดิน-วิ่ง “GHB MAIKHAO BEACH RUN 2022” ณ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

0
932

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กรรมการธนาคารผู้แทนกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “GHB MAIKHAO BEACH RUN 2022”

โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร และผู้แทนกลุ่มผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของธนาคาร(Business Facilitator หรือ BF) เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

ซึ่งชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร โดยแบ่งการเดิน-วิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ประเภท 10 กิโลเมตร และ FUN RUN 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

โดยมีจุด Start และ Finish ที่บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งนักวิ่งและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้านร่วมกิจกรรม