ธอส.คว้ารางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ประเภท DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD

0
1193

ภาพข่าว - ธอส.คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018

 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018” ประเภท “DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD” รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจ มีหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์องค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561