ธพว. จัดกิจกรรม SME D Bank “ปลูกป่าชายเลนตามศาสตร์พระราชา” ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

0
778

     

     

 วันนี้ (11สิงหาคม 2561) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม SME D Bank ผ่านโครงการ “ธพว. ปลูกป่าชายเลนตามศาสตร์พระราชา” ร่วมกับ นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561และเพื่อสืบสานพระราชปณิธารหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแก่นักเรียนณชายทะเลกรุงเทพเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร