ธพว. ควง สปส. คืนกำไรเอสเอ็มอีในระบบประกันสังคม ผุดสินเชื่อดอกเบี้ยถูก3%ต่อปี หนุนจ้างงานขยายกิจการ

0
627

 ธพว.จับมือ สปส. คลอด “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” วงเงิน1,000 ล้านบาท หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระบบประกันสังคม มีแหล่งเงินทุนนำไปใช้ขยายกิจการ ส่งเสริมการจ้างงาน  แจงอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ3% ต่อปี 3 ปีแรก วงเงินกู้ 5-15 ล้านบาทคาด 200กิจการได้รับประโยชน์

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank  กล่าวว่า  ธนาคาร ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนิน “โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน  ได้มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ นำไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจ ส่งเสริมการจ้างงาน เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มผลผลิต และเสริมสภาพคล่องในกิจการ  ช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอรองรับออเดอร์จากลูกค้าที่จะเข้ามาจำนวนมากในช่วงปลายปีนี้ (2561) รวมถึง สามารถขยายกิจการรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดว่าปีหน้า (2562) จะเติบโตขึ้นจากปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ

ทั้งนี้ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3  อยู่ที่ 3% ต่อปี  และปีที่ 4-7 อยู่ที่  MLR+0.5%ต่อปี  กำหนดใช้หลักประกันเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามเกณฑ์ธนาคาร วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทถึงสูงสุด 15 ล้านบาท ระยะโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

“โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เกิดจากสำนักงานประกันสังคม ต้องการจะมอบสิทธิพิเศษคืนให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในระบบของ สปส. ได้มีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษ นำไปใช้ลงทุนขยายธุรกิจ สนับสนุนการจ้างงาน จึงได้มอบหมายให้ SME Development Bank  ทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อ โดยคาดว่าจะมีเอสเอ็มอีในระบบของ สปส. ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 200กิจการ ส่งเสริมการจ้างงานได้กว่า 10,000 คน” นายมงคล กล่าว