ธพว. ควงแขน ชมรมซีเนียร์คลับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “Senior’s Club Day”เติมสุข มอบสุขภาพดีให้วัยเก๋า

0
446

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางยุพิน ธนะติวะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับชมรมซีเนียร์คลับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “Senior’s Club Day” เพื่อเติมความสุขและส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในโครงการ

ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น เสวนา “การดูแลสุขภาพ และการต่อยอดกิจกรรมผู้สูงวัย” การบรรเลงดนตรีในสวน ฝึกทักษะสอนอาชีพ เป็นต้น โดย ธพว. ได้แนะนำความรู้การต่อยอดนำสินค้าเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ช่วยให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR in Process ของ ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน จัดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี