ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดแคมเปญ “ตรุษจีนอินเลิฟ’” ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในเดือนแห่งความรัก ด้วยเงินฝากประจำ เพิ่มค่าสบายใจ 24 เดือน รับดอกเบี้ย 2.50% ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 62

0
419

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดแคมเปญตรุษจีนอินเลิฟต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ในเดือนแห่งความรัก ด้วย โปรแกรม เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ไม่เสียภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี เมื่อฝากเงินพร้อมสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝ่ากเพิ่มค่าสบายใจ ซึ่งมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยจำนวนเงินฝากต้องเท่ากันๆเดือน และเป็นเงินจำนวนเต็มหลัก 500 บาท โดยเปิดได้คนละ 1 บัญชี (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทฝากรายเดือนทุกประเภท) นอกจากนี้ รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดถึง 600,000 บาท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร