ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมเปิดตัว โครงการ บสย. รักพี่วิน

0
995

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2562 – ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดย นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมกับผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหารผู้แทนธนาคาร และองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ร่วมเปิดตัวโครงการ บสย. รักพี่วิน ณ สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562โครงการ บสย. รักพี่วิน เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน “เติมทุน” ให้ผู้ประกอบการ โดยมั่นใจว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4,580 ล้านบาท และช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้ 100 ล้านบาท โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูก ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง ให้นำไปปรับปรุงซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซื้ออุปกรณ์ปรับแต่ง ซ่อมแซมตัวรถให้มีคุณภาพ รวมถึงให้บริการสินเชื่อเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและนำไปใช้หนี้เก่าเพื่อกลุ่มอาชีพอิสระ โดยมีการนำร่องจากกลุ่มพี่วิน ซึ่งในอนาคต ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่รองรับความต้องการ สำหรับกลุ่มพี่วิน สะท้อนสโลแกน “ใครไม่เห็น เราเห็น” ภายใต้แนวคิด “ทุกคนคือคนสำคัญ” ธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับผู้ประกอบการรายย่อย อาชีพอิสระ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารให้ความสำคัญ และถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย