ธนาคารเกียรตินาคินสนับสนุนทางการเงิน บ.แคนเซอร์อลิอันซ์ พัฒนาโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

0
1315

นายสำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงินโครงการพัฒนาและก่อสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา โดยมีนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแคนเซอร์อลิอันซ์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานการรักษาในระดับสากล