ธนาคารออมสินมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู น้ำท่วม สปป.ลาว

0
480
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินบริจาคโครงการ “ออมสินปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย” จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชฑูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ซึ่่งเป็นเงินที่ได้จากการเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจบริจาคผ่านบัญชี  “ออมสินปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย”และธนาคารออมสิน สมทบเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของเงินที่ได้รับบริจาค เพื่อแสดงความห่วงใยในสายสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องที่มีมายาวนาน โดยมี ท่านอุคำ แสงแก้วมีไซ อัครราชฑูต สปป.ลาว และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นเกียรติ ณ สถานเอกอัครราชฑูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561