ธนาคารกรุงไทย-เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ร่วมสร้างสังคมไร้เงินสด

0
597

Krungthai Cahless Society@ ENCO

ธนาคารกรุงไทย ให้บริการ KRUNGTHAI QR Code และ เป๋าตุง กรุงไทย ในโรงอาหารของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) และศูนย์อาหาร ปตท. เพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัย รวมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในราคา 4 บาท ในงาน KRUNGTHAI Cashless Society @ EnCo ที่อาคาร EnCo C ภายในพื้นที่บริเวณ บมจ.ปตท. สำนักงานใหญ่

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด  ร่วมเปิดงาน “KRUNGTHAI Cashless Society @ EnCo”  ซึ่งธนาคารได้ให้บริการรับชำระเงินด้วย KRUNGTHAI QR Code และ เป๋าตุง กรุงไทย แอปพลิเคชันรับชำระเงินสำหรับร้านค้า ที่โรงอาหารของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 และชั้น 5 ศูนย์อาหาร ปตท. ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงาน ปตท. บริษัทในเครือปตท. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน รวมถึงลูกค้าประชาชนในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วย QR Code พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ “สแกนจ่าย ง่ายติ๊ดเดียว ทุกจาน 4.0 บาท” ลงทะเบียนรับสิทธิภายในงาน และสแกน KRUNGTHAI QR Code ผ่าน KTB netbank ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาเพียง 4 บาท

นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบาย National e-Payment เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยได้ขยายบริการ KRUNGTHAI QR Code และ เป๋าตุง กรุงไทย ไปยังร้านค้าและศูนย์อาหารในหน่วยงานราชการและกระทรวงต่าง ๆ รวมทั้ง วัด มหาวิทยาลัย ตลาดและถนนคนเดินทุกภูมิภาค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับการให้บริการ KRUNGTHAI QR Code และ เป๋าตุง กรุงไทย ที่โรงอาหารของศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  และ ศูนย์อาหาร ปตท. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพราะเป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกที่ธนาคารได้ร่วมสร้างสังคมไร้เงินสด เพื่อสัมผัสประสบการณ์บริการทางการเงินที่ทันสมัย สะดวกสบายและปลอดภัย ด้วยการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน KTB netbank ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้บริการแอปพลิเคชัน เป๋าตุงพลัส สำหรับศูนย์อาหาร หรือร้านที่มีสาขาย่อยหลายสาขา โดยสามารถดูสรุปยอดขายของแต่ละร้านย่อยได้ ซึ่งกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งเดียวที่มีบริการในรูปแบบดังกล่าว รวมทั้งเตรียมออกแอปพลิเคชันใหม่ เป๋าตัง เพียงมีโทรศัพท์มือถือก็เหมือนมีกระเป๋าสตางค์ติดตัว เพียงผูกบัญชีเงินฝาก / สแกนจ่าย และยืนยันการชำระเงินด้วยการสแกนลายนิ้วมือ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อความผาสุกให้กับประชาชน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐโดย บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หนึ่งในบริษัท กลุ่ม ปตท. ผู้บริหารพื้นที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  ยินดีและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการอันเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ณ  ศูนย์อาหาร อาคาร EnCo C ชั้น 4 และ ชั้น 5  ตลอดจนพื้นที่โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการชำระเงิน