ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการจัดงาน ไอ เอส ที เอส 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน

0
904

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย  รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ฮิงาชิดะ เคนจิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ไอ เอส ที เอส 2018 (ISTS 2018) ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้นักศึกษาร่วมคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม  ตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ  แบบมาราธอน ภายในระยะเวลา 7 วัน 7 คืน  ที่ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี   เปิดเผยว่า การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารในการ ก้าวสู่ธนาคารแห่งอนาคต  หรือ Future Banking และเป็นโอกาสที่ธนาคารจะได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสรรหาบุคลากรที่มีทักษะด้านไอทีในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งเป็นที่ ต้องการในภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเฟ้นหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อมาทำงานร่วมกับธนาคาร

การแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นในรูปแบบแฮ็คคาธอน (Hackathon) ซึ่งจะแข่งขันในสถานการณ์ที่เสมือนชีวิตการทำงานจริงในการวางแผนการจัดการเวลา การทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนคิดค้นแก้ปัญหา หรือ Hack ปัญหา ติดต่อกันแบบมาราธอน (Marathon) เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Krungthai Innovation Lab ของธนาคาร มาเป็นผู้สนับสนุนและให้คำแนะนำเชิงเทคนิคแก่ทีมผู้เข้าแข่งขันในการพัฒนาเทคโนโลยี Thai Optical Character Recognition (Thai-OCR) หรือระบบการประมวลผลข้อความและจัดเก็บข้อมูลเอกสารภาษาไทย และในการพัฒนาเทคโนโลยี AI Chatbot หรือระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์กับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน โดยเฉพาะกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ให้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด นำมาซึ่งการให้บริการที่เป็นเลิศและตอบโจทย์ลูกค้าประชาชนในยุคดิจิตอล 4.0

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดงานไอ เอส ที เอส 2018  เพื่อให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสทำงานร่วมกัน ฝึกการใช้ทักษะทางวิศวกรรม ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ โดยแต่ละทีมต้องประกอบด้วยนักศึกษาจากต่างสาขา และคละประเทศ ซึ่งมี 5 ประเทศร่วมแข่งขัน ได้แก่   ญี่ปุ่น  54 คน  สิงคโปร์ 16 คน   ฮ่องกง  20 คน   อินโดนีเซีย 12 คน และไทย 50 คน  แบ่งเป็น 30 ทีม   โจทย์จะเน้นใน 5 ด้านจาก  Sustainability   Development Goals (SDGs)    ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ  และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ทางด้านนวัตกรรม  การดูแลสุขภาพ  ปัญญาประดิษฐ์  หุ่นยนต์  การท่องเที่ยว และอื่น ๆ   กิจกรรม ไอ เอส ที เอส 2018  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 13 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรม เอวัน พัทยา จังหวัดชลบุรี    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ists2018.kmitl.ac.th