ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3 ในโอกาสร่วม Workshop โครงการ Voltron ครั้งแรกในประเทศไทย

0
297

นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3 ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม Workshop โครงการVoltron ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Voltron กับกลุ่มพันธมิตร R3 ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อร่วมพัฒนาบริการ Letter of Credit (L/C) ซึ่งเป็นบริการทางการเงินที่สำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Enterprise Blockchain สำหรับธนาคารพันธมิตรในโครงการ Voltron ล้วนเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลกด้านบริการการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคารกรุงเทพซึ่งมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก จึงนับเป็นการต่อยอดศักยภาพเครือข่ายด้านการค้าระหว่างประเทศของโครงการ Voltronให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญของโลก โดยงานเลี้ยงจัด ณ ร้านบ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์