ธนาคารกรุงเทพ สร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียนสำเร็จ ฉลองปิดโครงการอบรมหลักสูตร AEC Business Leader รุ่น 3

0
1307

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ AEC Business Leader (ผู้นำธุรกิจแห่งอาเซียน) รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ภายใต้แนวคิด “Go ASEAN Together” พร้อมมอบรางวัลให้กลุ่มชนะเลิศที่มีความโดดเด่นในการจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ‘SKINDOM มาส์ก’ ด้วยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจด้านความงาม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเวียดนาม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นตรงกันว่าแผนธุรกิจนี้สามารถนำมาดำเนินธุรกิจได้จริง นับเป็น 1 ใน 6 แผนธุรกิจที่ผู้เข้าการอบรมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 2 เดือน และการลงพื้นที่สำรวจธุรกิจในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์มาวิเคราะห์และนำเสนอแผนธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจตัวจริงของภูมิภาคอาเซียน