ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน

0
542

กรุงเทพฯ (1 กุมภาพันธ์ 2562) – จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ทวีความรุนแรงขึ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

พนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ พนักงานตั้งครรภ์ พนักงานที่เป็นโรคภูมิแพ้ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถปรับเวลาการทำงานหรือทำงานจากที่บ้านได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้างาน

นอกจากนี้ธนาคารขอให้เพื่อนพนักงานติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมควบคุมมลพิษ โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Realtime ได้ทางแอพพลิเคชั่น Air Visual