ธนชาต สวนกระแสดอกเบี้ยต่ำ ออกเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.80-1.90% ต่อปี

0
134

ธนาคารธนชาต สวนกระแสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ ออกเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.80 – 1.90% ต่อปี รับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดได้ ตอบโจทย์ผู้ฝากเงินที่มองหาการลงทุนระยะกลางที่ได้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็วทันใจ

นายคมชลัช พิถีพรหม ผู้อำนวยการอาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝาก ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฝากเงินในภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำ โดยเพิ่มทางเลือกระยะเวลาการออมที่หลากหลายและได้ผลตอบแทนที่สูงและรวดเร็วทันใจ จึงออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน เพื่อเป็นตัวช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะกลางได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อให้เงินออมที่มีอยู่ก้าวหน้างอกเงยสามารถเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นได้

ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน” ให้ดอกเบี้ยสูง 1.90% ต่อปี สำหรับเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป และดอกเบี้ย 1.80% สำหรับเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท โดยฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อรายการฝาก สูงสุดได้ไม่จำกัดวงเงิน สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้

ผู้สนใจเปิดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาตทั่วประเทศ โทร. 1770 หรือ www.thanachartbank.co.th และ www.facebook.com/thanachartbank