ธนชาต มอบคอมพิวเตอร์แก่สมาคมแม่บ้านทหารบก  

0
350

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดี จำนวน 100 เครื่อง แก่ สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมี นางเบญจวรรณ สิทธิสาท (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นตัวแทนรับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมแม่บ้านทหารบก สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้