ท็อปส์ทูน่ากระป๋อง  ขึ้นแท่นอันดับ 1 การจัดอันดับผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนในไทย

0
1403

ท็อปส์ ทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ Own Brand จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  ผู้นำพรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของไทย  ความอร่อยที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับการจัดอันดับจาก กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องด้านความยั่งยืนในประเทศไทย โดยใช้ 7 หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับ ได้แก่  การตรวจสอบย้อนกลับ  , ความยั่งยืนของแหล่งวัตถุดิบ ,  ความถูกต้องตามกฎหมาย ,  ความเป็นธรรม ,  นโยบายการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ ,  ความโปร่งใสด้านข้อมูลเพื่อผู้บริโภค และ  การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าที่ผลิตด้วย QR code ข้างกระป๋อง   เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทูน่าที่จับโดยอวนล้อมที่ปราศจากเครื่องมือล่อปลาถูกต้องตามหลักสากล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์ปลาต่างๆ ตามธรรมชาติให้ยังคงอยู่ต่อไป และคัดสรรเฉพาะปลาทูน่าตามธรรมชาติสายพันธุ์ SKIPJACK จากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกลาง ผลิตโดยไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับระดับโลก