ทีไอไอ เข้าพบ เลขาธิการ คปภ หารือการจัดอบรมด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

0
1004

13348

ทีไอไอ โดย คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการบริหาร และ ทีมงานทีไอไอ ได้เข้าพบท่านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.  เพื่อขอคำปรึกษา และคำแนะนำในการจัดอบรมด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMVที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางทีไอไอจะเป็นเจ้าภาพจัดอบรมให้กับบริษัทประกันภัย และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล กำกับกฏเกณฑ์ด้านการประกันภัยในแต่ละประเทศ ในกลุ่ม CLMV โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

1 เพื่อเสริมบทบาทการทำงานในธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีอาเซียน

2ให้บริษัทไทยมีความสามารถ และขยายโอกาสการลงทุนในกลุ่ม CLMV

3 สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในกลุ่ม CLMV

4 ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรของทีไอไอ ทั้งหลักสูตรอบรมด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในตลาด CLMV

5 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ Update ในกลุ่ม CLMV ด้วยกัน ร่วมมือสร้างพันธมิตรเพื่อแข่งขันในเวทีสากลได้

✏ ในการประชุมครั้งนี้ ท่านเลขาธิการ คปภ ได้กรุณาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการจัดอบรมครั้งนี้