ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเติบโต “ได้มากกว่า”

0
133

ทีเอ็มบี โดย ดร.รุจิกร  ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ และนางสาวสุกัญญา  ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หรือกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 4 จังหวัด คือ สุราษฎ์ธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อให้กลุ่ม YEC แต่ละจังหวัด สามารถนำองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ช่วยพัฒนาต่อยอดธุรกิจเติบโต “ได้มากกว่า”