ทีเอ็มบี ส่งมอบ “โครงการรักษ์สามล้อ เชียงใหม่” ร่วมอนุรักษ์สร้างคุณค่าอาชีพสามล้ออยู่คู่วัฒนธรรมเมืองเวียงพิงค์

0
904

     

ทีเอ็มบี โดยอาสาสมัครทีเอ็มบี เชียงใหม่ มุ่งมั่นพัฒนาชีวิตคนในชุมชนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนในปี2561 ภายใต้แนวคิดMake THE Difference เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นโดย“ทีเอ็มบี”ได้สนับสนุนการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าให้อาชีพสามล้ออยู่คู่เมืองเชียงใหม่ โดย นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโครงการรักษ์สามล้อ เชียงใหม่ ให้แก่ นายกิติชา บุญธรรม ประธานกลุ่มสามล้อเชียงใหม่ ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

     

     

     

ความสำเร็จของโครงการรักษ์สามล้อเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของอาสาสมัครทีเอ็มบี ที่มองเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสร้างคุณค่าให้อาชีพสามล้อ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มสามล้อในเมืองเชียงใหม่เหลืออยู่เพียงจำนวน 40 คันสุดท้ายให้คงอยู่และสืบทอดสู่ลูกหลาน ด้วยการสร้างรูปแบบการปั่นสามล้อให้เป็นที่จดจำ มีมาตรฐาน ทั้งด้านการแต่งกาย การบริการ การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถสามล้อให้น่าใช้บริการ การจัดทำเส้นทางการเดินทางโดยสามล้อสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการรวบรวมประวัติความเป็นมาของรถสามล้อ โดยนำเสนอผ่านช่องทางFacebook:Chiang Mai Trishaw Project  โครงการสามล้อเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาTMB Make THE Difference