ทีเอ็มบี จัดสัมมนา “รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดค่าเงิน” เพิ่มโอกาสธุรกิจเติบโตได้มากกว่า

0
302

นายศรัณย์  ภู่พัฒน์ (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน ทีเอ็มบี จัดงานสัมมนา “รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดค่าเงิน” เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและค่าเงินในปี 2561 ให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสในธุรกิจให้สามารถเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยี และก่อสร้าง รวมกว่า 120 บริษัท

(จากซ้าย) นายนฤทธิ์  ไชยประพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดธุรกิจตลาดเงิน ทีเอ็มบี, นายศรัณย์  ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงิน ทีเอ็มบี และ นายพูน  พานิชพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี