ทีเอ็มบี จัดกิจกรรมแนะนำเว็บไซต์ “ปันบุญ” ช่องทางใหม่มั่นใจเงินบริจาคถึงองค์กรสาธารณกุศลแน่นอน

0
363

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม“Punboon Conference” เพื่อแนะนำเว็บไซต์ “ปันบุญ”(www.punboon.org) ช่องทางใหม่ในการบริจาคเงิน ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ สามารถบริจาคสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรสาธารณกุศลยุคใหม่สู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e–Donation) โดยได้รับเกียรติจากนางจิตรา พงษ์พานิชนักวิชาการภาษี ชำนาญการพิเศษกรมสรรพากร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การบริจาคยุคใหม่กับการจัดการของมูลนิธิ”และมีหมอก้องสรวิชญ์ สุบุญ, ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ นางสิรินุช อันตรเสน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิบ้านบางแค ร่วมงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

จากซ้าย

  1. นางสิรินุช อันตรเสน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิบ้านบางแค
  2. นางจิตรา พงษ์พานิช             นักวิชาการภาษี ชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร
  3. นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี
  4. ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  5. นายสรวิชญ์ สุบุญ คุณหมอ นักแสดงจิตอาสา