“ทิพยประกันภัย ไทย – ลาว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก ผ่านประธานคณะกรรมการภัยพิบัติแห่งชาติลาว”

0
471

     

บริษัท ทิพยประกันภัย และ บริษัท ทิพยะประกันภัย สปป.ลาว นำโดย คุณสยาม รามสูตร กรรมการ บริษัททิพยะประกันภัย สปป.ลาว ท่านหอระดี วรรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ทิพยะประกันภัย สปป.ลาว เข้ามอบเงินให้กับ ท่านคำแพง ชัยสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน. สปป.ลาว  ในฐานะประธานคณะกรรมการภัยพิบัติแห่งชาติลาวเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน พี่น้องประชาชน สปป.ลาว ผู้ประสบภัยพิบัติ เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย เมืองสนามไชย แขวงอัตตะปือ แตกทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ณ กระทรวงแรงงาน สปป.ลาว นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานทิพยะประกันภัย สปป.ลาว ยังได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วย