ทิพยประกันภัย สนับสนุนโครงการท่องเที่ยวสุดปลายด้ามขวาน 3 จังหวัดชายแดนใต้

0
781

     

     

     

วิชชุดา  ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนโครงการ “เที่ยวให้สุด ปักหมุด สุดแดนใต้” โดยจับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ธ.ออมสิน ไทยเบฟเวอเรจ และ บริษัท RPM โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เห็นถึง ความงดงามอุดมสมบูรณ์ ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ภาษาและประเพณีที่น่าท่องเที่ยว ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการอาทิ กิจกรรมปั่นปันใจจักรยาน กรุงเทพฯ– เบตง , ละครซีรีย์จากผู้จัด Club Friday , แฟชั่นโชว์ที่ดึงอัตลักษณ์วิถี 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านผ้าทอที่มีความหลากหลาย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายของโครงการ