ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

0
1273

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย  ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดีร่วมทำบุญมหากุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 67 พรรษา โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจากนั้นได้นำคณะครูร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี วัดหุบกะพง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่หุบกะพงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นสถานที่มีความสำคัญที่เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเป็นครั้งแรกของพสกนิกรชาวไทยเมื่อปี ..2520 อีกด้วย