ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูอาจารย์ร่วมทำบุญและปล่อยปลา น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

0
1096

คุณวิชชุดา ไตรธรรม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมทำบุญมหากุศลและปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 6,000 ตัว เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม นอกจากนี้ยังร่วมสักการะห่มผ้าต้นโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปลูกซึ่งเป็นหน่อโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดีย และร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ วัดหุบกะพง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์