ทิพยประกันภัย รับรางวัล Best General Insurance Company of The Year และ รางวัล Best Innovation and Diversification

0
1298

คุณเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย รับรางวัล “Best General Insurance Company of The Year” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมประจำปี และ รางวัล “Best Innovation and Diversification” รางวัลสำหรับบริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปีด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2 รางวัลรวด จากงาน Emerging Asia Insurance Awards 

จัดขึ้นโดย หอการค้าประเทศอินเดีย เพื่อมอบรางวัลสำหรับบริษัทประกันภัย และประกันชีวิต ในภูมิภาคเอเซียใต้ และ CLMV รวมทั้งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย 70 กว่าบริษัท 

โดยบริษัททิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้ามากที่สุด ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 22