ทิพยประกันภัย กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

0
945

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต(เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่)

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์แต่งตั้งบรรพชิตจีนนิกายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 ..  2562 โดยหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์(เย็นงี้) ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ขึ้นเป็นพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ปลัดขวาจีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส