ทิพยประกันชีวิต ร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  จ.เชียงใหม่

0
1387

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับธนาคารออมสิน บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เพื่อไว้รองรับพุทธศาสนิกชน ที่จะเข้ามาอบรมปฏิบัติกัมมัฎฐาน โดยมีการจัดพิธียกช่อฟ้าเอกของวิหารพระกัมมัฎฐาน ในวันคล้ายวันเกิด 31 ปี 11 พรรษา พระครูปลัดวรกร เขมปญโญ (พระครูบาน้อย เขมปญโญ) เจ้าอาวาส วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562