ทิพยประกันชีวิต ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

0
573

     

     

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยธนาคารออมสินและทิพยประกันภัยร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน และแสดงมุทิตาจิต ฉลองตราตั้งฐานานุกรม พระครูใบฎีกา ชลธร ญาณวิจิตฺตปญฺโญ อาจารย์ใหญ่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561  ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่