ทิพยประกันชีวิต จัดงาน TIPlife Annual Awards 2017

0
1335

1.TIPlife Annual Awards 2017

2.TIPlife Annual Awards 2017          3.TIPlife Annual Awards 2017

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  โดย คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด เป็นประธานในการเปิดงาน “TIPlife Annual Awards 2017” พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยคุณพุทธรักษ์ทิพชัชวาลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย   ร่วมมอบรางวัล โดยมีตัวแทนร่วมงานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา จ.กรุงเทพฯ