ทำบุญครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมตัวแทนฯ 

0
428

     

     

     

     

     

     

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น. ณ ที่ทำการสมาคมสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ถนนนเรศ โดยมี คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมด้วยอดีตนายกและ    ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้แก่ คุณสุพัฒน์ เลิศพนมวรรณ คุณมนตรี แสงอุไรพร คุณชาญวิทย์ เมธาชัยวุฒิ คุณบุญชัย หรูตระกูล คุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ และคุณทวีเดช งามขจรกุล  ให้เกียรติเข้าร่วมงาน  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา, กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ในงานดังกล่าว ยังมีพิธีเปิดป้ายทำเนียบนายกสมาคมฯ ในวาระต่างๆ ตั้งแต่ยุคก่อตั้งสมาคมฯจนถึงปัจจุบัน อีกด้วย