ทำบุญครบรอบ 24 ปี สหประกันชีวิต

0
331

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บมจ.สหประกันชีวิต นำคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ ทำบุญถวายภัตตาหารและถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆจำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 24 ปีแห่งการก่อตั้ง บริษัท     สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (วันที่ 24 ตุลาคม 2537) ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2561