“ทองมา” บอสใหญ่พฤกษา นำทีมพนักงานและคนกรุง ร่วมปลูกต้นไม้คืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย 

0
891

บอสใหญ่หัวใจสีเขียวแห่งค่ายพฤกษา “ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์” ใส่ใจถึงปัญหาโลกร้อน จัดกิจกรรม DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน นำทีมชาวพฤกษาและคนกรุงร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก โดยนำแก้วน้ำหรือขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วกลับมาปลูกต้นไม้คืนออกซิเจนบริสุทธิ์สู่อากาศ ถือว่า Green Mission นี้สำเร็จเกินคาดหมาย เพราะชาวกรุงแห่ต่อคิวร่วมปลูกต้นไม้กันถึง 2,090 ต้น เทียบเท่ากับการคืนอากาศบริสุทธิ์กลับไปให้คนไทยได้เพียงพอถึง 4,180 คน ต้องขอชื่นชมไอเดียดีๆ ที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน เพื่อให้คนรุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป