ททท. เปิดตัวโครงการ เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้ ปี2562 มอบของขวัญการท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส

0
796

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้ ปี 2562 มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้ท่องเที่ยวฟรีในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหารทั่วประเทศ โดยมี อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ, รณัชย์ เทพวัลย์, คฤหัสบดี ปัตตพงศ์, นพดล ภาคพรต,  พิชญ์  โชติสุต และ ตรีพล  อ่องไพฑูรย์  มาร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรม อีสติน มักกะสัน