ททท. จับมือบริษัทประกันชั้นนำสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ด้วยโครงการ Thailand Travel Shield

0
1166

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) ณ อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือ Thailand Travel Shield ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งจะครบ 5 ปีในปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการนำนโยบายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวไปสู่เชิงปฏิบัติ

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ : รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันนำเสนอแผนประกันภัยการเดินทางที่มีความยุติธรรมและมีมาตรฐานการบริการที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในทุกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ ททท. จะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ททท. และเครือข่ายของสำนักงาน ททท. ทั้งสำนักงานในประเทศ 45 สำนักงาน และสำนักงานต่างประเทศ 29 สำนักงาน

นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า การร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์กับการท่องเที่ยวและการประกันภัยอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยทั้ง 3 บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่คนไทยรู้จัก และมีชื่อเสียงระดับมาตรฐานสากล มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยมาอย่างยาวนาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จับมือกับ ททท. ในการดำเนินงานโครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยดำเนินการร่วมกันมาอย่างยาวนาน และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้การตอบรับและสนใจซื้อประกันภัย Thailand TravelShield อย่างต่อเนื่อง  โดยต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญ ในการทำประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียหรือเสียหายในเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดภาระของภาครัฐ ในด้านงบประมาณ และผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเท่านั้น แต่ยังได้ส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในสภาวะการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกสูง นอกจากนี้ ยังแสดงให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกเชื่อมั่นและเห็นถึงมาตรฐานการประกันภัยของภาคเอกชนของไทย ว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองและช่วยเหลือเทียบเท่าระดับสากล

นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระจากความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในในหลายๆ ด้าน อีกด้านหนึ่งถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเมื่อเราได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ จากสถิติข้อมูลของนักท่องเที่ยวในปี 2561 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กว่า 38 ล้านคน โดย 54% เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกาอยู่บ้าง โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน (Foreign Individual Tourism: FIT) คิดเป็นเป้าหมายที่ 100,000 กรมธรรม์ (1% penetration) นักท่องเที่ยวสามารถซื้อประกันภัยการเดินทาง Thailand Travel Shield ได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่www.thailandtravelshield.tourismthailand.org ซึ่งรองรับ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกหลายช่องทาง ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต AliPay Union Pay จากนั้นระบบจะจัดส่งกรมธรรม์ (e policy) ให้ลูกค้าทาง email ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อแผนประกันภัยแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองทันทีเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) จากนั้นถือเป็นหน้าที่ของแต่ละบริษัทประกันภัยที่จะต้องช่วยกันให้บริการและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุดจนกว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับ ซึ่งโครงการฯ เป็นการร่วมกันออกแบบแผนความคุ้มครองที่คำนึงถึงประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวพึงจะได้รับ ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภัยหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย การยกเลิกการเดินทางหรือเรื่องอื่นๆ ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวของทั้ง 3 บริษัท นอกจากนี้ ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (โทร.+66 2342 3255) ที่สื่อสารได้ถึง 40 ภาษา มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า พื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากที่สุด และเชื่อว่าหากโครงการนี้มีผลตอบรับที่ดีจะส่งผลทำให้ประเทศของเรามีชื่อเสียงและมีเศษฐกิจที่ดีขึ้นแน่นอน

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความตั้งใจของทั้ง 3 บริษัท ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรู้สึกมั่นใจในทุกกิจกรรมของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันพัฒนาแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มีความหลากหลาย คุ้มค่า และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีบริการความช่วยเหลือในการเดินทาง (Travel Assistance Service) อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลเมื่อนักท่องเที่ยวบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิต มีบริการส่งกลับสู่ประเทศภูมิลำเนา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ โดยในมิติแรก คือ การลงนามความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ 3 บริษัทประกันภัย เพื่อทำให้โครงการ Thailand Travel Shield นี้ให้เกิดขึ้น มิติที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อและได้รับกรมธรรม์ทันที และมิติที่ 3 คือการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่นานาประเทศ

โครงการประกันภัยการเดินทาง Thailand Travel Shield

จุดเด่นและจุดขายของผลิตภัณฑ์ (Key Message)
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้า
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
มีเครือข่ายโรงพยาบาลคุ้มครองทั่วประเทศไทย
เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทประกันภัยชั้นนำ และ ททท.
ทำรายการซื้อประกันผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
คุ้มครองพร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล์หลังการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ความคุ้มครอง ครอบคลุม ทั้งชีวิต บาดเจ็บ/เจ็บป่วย ความล่าช้าในการเดินทาง การถูกยกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สิน สูญหาย/เสียหาย
สามารถเลือกช่วงเวลาเดินทางได้ตามความต้องการ ทั้งแบบระยะสั้นและแบบระยะยาว
หากเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ภายในระยะเวลาคุ้มครองที่เลือกไว้ ประกันขยายเวลาความคุ้มครองต่อเนื่องให้อัตโนมัติ สูงสุด 30 วันโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม
มีบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชม. จาก Allianz Global Assistance (AGA)
Allianz Global Assistance ( Tel. +66 2 342 3255) ด้วยพนักงานที่สื่อสารได้หลายภาษา

แผนความคุ้มครอง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ลูกค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (Inbound Only)
ขอบเขตความคุ้มครอง : ในประเทศไทย

มีทั้งหมด 4 แผน (ตามตาราง)
โดยลูกค้าต้องซื้อก่อนการเดินทางมาประเทศไทย เบี้ยเริ่มต้นเพียง 400 บาท

Remark : * บริการช่วยเหลือฉุกเฉินโดย Allianz Global Assistance

(AGA) Allianz Global Assistance is responsible for occurred expenses

( Tel. +66 2 342 3255 )

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์
บริการให้คำแนะนำ สถานพยาบาล การนัดหมาย และการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล

บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
บริการส่งศพกลับประเทศ
|บริการรับรองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง/หนังสือเดินทาง สูญหาย
บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
คุ้มครอง 24 ชั่วโมงตลอดทริป
คุ้มครองผู้มีอายุระหว่าง 1-70 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
สามารถเลือกความคุ้มครองทั้ง รายทริป และ รายปี
ความคุ้มครองแบบรายทริปคุ้มครองสูงสุด 60วัน

ขั้นตอนการซื้อประกันภัย
ลูกค้าต้องทำการซื้อก่อนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยพิมพ์คำว่า Thailand Travel Shield หรือจาก Link นี้(http://thailandtravelshield.tourismthailand.org/ )

ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต
หลังจากซื้อสำเร็จ บริษัทจะส่งใบสรุปความคุ้มครองให้ทางอีเมล์

ระยะเวลาคุ้มครอง
ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและอยู่ต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย ทั้งนี้การเดินทางถึงประเทศไทย หรือเดินทางออกจากประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการเคลม
ลูกค้าติดต่อ Allianz Global Assistance (AGA)
เบอร์โทรศัพท์: +66 2342 3255
แฟ็กซ์: +66 2305 8523
• E-mail: claim@allianz-assistance.co.th