ตัวแทนประกันชีวิตจาก สกก.หางดง คว้ารางวัลเกียรติคุณ TNQA

0
556

     

ตัวแทนคุณภาพจาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทำผลงานทะลุเป้า คว้ารางวัล โล่เกียรติคุณ TNQA ได้เป็นผลสำเร็จ ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards : TNQA) ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561  ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับเกียรติจาก  นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่น กิตติคุณ 20 ปี และ 15 ปี และยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้มอบโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี ซึ่งในปีนี้ ตัวแทนจากบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย สามารถคว้ารางวัลมาได้หนึ่งเดียว คือ นางสายหยุด จันทร์คำ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ได้เข้ารับรางวัลเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ในโอกาสนี้นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สหประกันชีวิต  กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับคุณสายหยุด จันทร์คำ ตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตของสหประกันชีวิตหนึ่งเดียวของปีนี้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดมาจากความพยายาม ความปรารถนาดี ความเสียสละและความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกของสหกรณ์ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกของสหกรณ์อีกด้วย

นางสายหยุด จันทร์คำ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากๆ รางวัลนี้ไม่ใช่เป็นของตนเองเพียงคนเดียว แต่เป็นของทีมงานทุกๆ คนในสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือกันจนสามารถผลิตผลงานทำเบี้ยประกันชีวิตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจด้วยดีจาก ประธานฯ คณะกรรมการ ผู้จัดการ และพี่ๆ น้องๆ ภายในสหกรณ์ที่เข้าใจและให้ความช่วยเหลือช่วยกันแนะนำและประชาสัมพันธ์สวัสดิการประกันชีวิตของสหประกันชีวิตว่าดีและมีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตและครอบครัวของสมาชิกให้สมาชิกได้รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญในการทำประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวของสมาชิก