ตลาดประมูลรถยนต์คึกคักเสริมธุรกิจรถยนต์เติบโต

0
1701

คุณอนุชาติ.เต็มตัว

ตลาดรถยนต์ปี 2561 เริ่มต้น สดใส ตั้งแต่ต้นปี ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มคึกคักตั้งแต่ต้นปีเช่นกัน  ธุรกิจประมูลรถยนต์ เป็นอีกบริการหนึ่งของธุรกิจรถยนต์ มีความคึกคักตั้งแต่ต้นปี  ผู้ประมูลรถยนต์ใช้แล้วเร่งหาสินค้าเพื่อเตรียมรองรับธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตเช่นกัน

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจตัวแทนประมูลรถยนต์รายใหญ่ในประเทศ รายงานสถานการณ์ยอดประมูลขายรถยนต์ที่ผ่านบริษัทตัวแทนประมูลรถยนต์ว่า  ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมกราคม 2561  มีผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้ความสนใจเข้ามาประมูลรถยนต์  เพื่อรองรับการขายในปี 2561  และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์  เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวและเพื่อใช้ประกอบธุรกิจมากขึ้น

การขยายตัวของยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศปี 2560  ที่ประมาณ 870,000 คัน  เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 13%  ถือว่าเติบโตค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาวะเศรษฐกิจและเกิดจากความต้องการใช้รถยนต์ของประชาชน ที่ถึงรอบการเปลี่ยนการใช้รถยนต์ เช่นเดียวกันเมื่อมีการซื้อรถยนต์ใหม่ ประชาชนส่วนหนึ่งมีการขายรถยนต์ใช้แล้วเข้าสู่ระบบ ทำให้ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วจึงเติบโตตามกันไป

การขยายตัวของรถยนต์ใช้แล้วในปี 2560 มีการเติบโตเช่นเดียวกัน ด้วยปัจจัยที่ประชาชนบางกลุ่มที่ยังมีกำลังซื้อต่ำ แต่มีความต้องการใช้รถ จะหันมานิยมซื้อรถยนต์ใช้แล้วมากขึ้น ในธุรกิจรถยนต์ใช้แล้ว จะมีแหล่งที่มาของรถยนต์หลัก ๆ อยู่ 2 ทาง กล่าวคือ ทางแรกจะมาจากประชาชนเปลี่ยนรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์คันแรกที่หมดช่วงเวลาการถือครองตามสิทธิ์รถคันแรก  และอีกทางหนึ่ง คือ รถที่สถาบันการเงินนำมาจากลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้ และนำมาประมูลขาย  นอกจากนั้นยังมาจากบริษัทผู้ให้บริการรถเช่าต่าง ๆ นำรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่ามาประมูลขายต่อให้แก่ผู้สนใจนำมาซื้อไปใช้เอง หรือนำไปขายต่ออีกทอด

ถ้าพิจารณาจากตัวเลขยอดประมูลรถยนต์ในปี 2560 ของบริษัทจัดการประมูลรถยนต์มีมากกว่า 220,000 คัน ถึงแม้จะลดลงบ้างจากปี 2558-2559 ที่อยู่ที่ประมาณ 250,000-300,000 คัน  ด้วยเหตุผลที่ลดลงเพราะตลาดประมูลสัดส่วนสูงจะมาจากสถาบันการเงินที่นำรถจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้มาขาย  เนื่องด้วยสถานบันการเงินต่าง ๆ เข้มงวดกับการให้สินเชื่อ ทำให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปี 2561 ปริมาณรถยนต์ที่สถาบันการเงินต่าง ๆ จะนำมาขายผ่านบริษัทผู้จัดการประมูลรถยนต์ น่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 300,000 คันต่อปี

จากสถานการณ์ที่ตลาดประมูลรถยนต์ที่คึกคัก จึงเกิดจากซัพพลายในตลาดปีนี้ยังเพิ่มขึ้นไม่มากในขณะที่ดีมานด์รถยนต์ของผู้ต้องการใช้รถยนต์กลับเข้ามาในตลาดมากขึ้นนั่นเอง  สำหรับตัวเลขแหล่งที่มาของรถยนต์ที่ประมูลในธุรกิจนี้ สัดส่วนรถยนต์ที่มาจากสถาบันการเงินประมาณ 80%  จากบริษัทรถเช่าประมาณ 16% จากประชาชนทั่วไปประมาณ 4%

คุณอนุชาติ ในฐานะกรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประมูลรถยนต์ทั้งระบบประมูลทั่วไป และแบบออนไลน์  เชื่อว่าตลาดในปีนี้จะคึกคักตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป

ประมาณการปริมาณรถยนต์ใช้แล้วผ่านบริษัทประมูลรถยนต์

ปี                   2557        2558       2559         2560         2561

จำนวนรถ/คัน   303,000   291,200   236,000     220,000    300,000