ดร.มนู และ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา วิทยากร กิตติมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

0
925

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่3จากซ้าย) และ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา (ที่3จากขวา)

ผู้บริหาร ดารา พิธีกรชื่อดังระดับประเทศ ให้เกียรติรับเชิญเป็น วิทยากร กิตติมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปี พุทธศักราช 2561

โดยมีผู้บริหารให้เกียรติร่วมงาน : อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อำนวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย ดร.พัชรี เนียมศรี นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (ขวาสุด) , คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จำกัด (ที่2จากขวา) , คุณวิทิต หวังวรวงศ์ กรรมการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ จำกัด (ที่2จากซ้าย) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (26 เมษายน 2562)